KWON-DANRHO.CZ HK Plus .r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 495 582 100, 725 501 410
email: info@kwon-danrho.cz
www: www.kwon.cz

Historie - Kendo

Kendo - jeho počátky sahají do 12. století, kdy v Japonsku vznikla kasta bojovníků - samurajů. Umění boje s mečem, katanou pro samuraje bylo privilegiem, ctností i podmínkou k přežití.

Samurajové jej cvičili od ranného dětství po celý svůj život, u tehdejších mistrů se snažili dosáhnout dokonalosti své techniky. Tato se vyučovala především ve formě kata, tedy sestav, soubojů s předem stanovenými pohyby. Samurajové cvičili pomocí dřevěných nebo skutečných mečů, ale takový trénink byl nebezpečný a neumožňoval vedení seku nebo bodu na plný kontakt.

Po skončení období válek již nebylo tolik příležitostí k boji a někteří mistři začali mít názor, že pouhé cvičení kata (sestav) pro výcvik nestačí. Od zhruba 17. století se začala v některých školách používat ochranná výstroj bógu a bambusový meč šinaj. Takto bylo možné provádět výcvik a simulovat souboj se skutečnými zbraněmi na plný kontakt bez rizika zranění.

V polovině 19. století se zdokonalila výzbroj a výstroj do současné podoby. Po svržení šógunátu a přechodu na moderní společnost dochází k úpadku a poklesu zájmu o staré školy. Vznikla potřeba vytvořit nové standardní bojové umění meče, které by se vyučovalo na základních a středních školách (a potažmo i v celé veřejnosti) a přispívalo tak k fyzickému i duševním rozvoji dětí i dospělých. Komise mistrů ze starých škol tak sjednotila různé styly a školy a v letech 1910 - 1912 vytvořila standardizované bojové umění Kendó, které se ve společnosti brzy stalo velmi populární. Moderní Kendo bychom mohli rozdělit do dvou oblastí: Šinaj Kendo, tedy cvičení boje s pomocí ochranné výstroje bógu a cvičným mečem šinajem (komplexní systém různých cvičení, především kihon, suburi, různé tréninkové plnokontaktní drily, jako sekvence útoků a technik, útočné a obranné techniky, volný zapas, turnaje a další prvky) a Kendo kata, zjednodušeně nácvik pomocí simulovaného předepsaného souboje s pravými meči, nebo dřevěnými cvičnými bokkeny. Obě části Kendo na sebe přirozeně navazují a tvoří ucelený systém. Kendo je dnes atraktivní směs starého i nového, Kendo je jak tradiční bojové umění, tak i moderní soutěžní disciplína.

Více se o produktech na Kendo dozvíte zde:


0 ks zboží 0 Kč